Tin tức

Thư mời nhà thầu xây dựng

Thư mời thầu : Kế hoạch chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cải tạo, sửa chữa 06 cửa hàng VINAFOODMART.

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Thư mời cung cấp dịch vụ : Tư vấn xây dựng chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị, tổ chức. Vui lòng mở file đính kèm Thư mời cung cấp dịch vụ

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Thư mời cung cấp dịch vụ : Tư vấn lập hồ sơ và tổ chức bàn giao Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần Vui lòng mở file đính kèm.   Thư mời cung cấp dịch vụ

TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, công tác Văn thư – Lưu trữ đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước đi vào nề nếp, ổn định,...

Hiến máu Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 25/10/2018, tại Tổng công ty Lương thực miền Nam, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã phối hợp đăng cai tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện Khối DNTW...