Hệ thống Vinafood II

Công ty cổ phần chi phối

STT Tên đơn vị Địa chỉ Loại hình DN Tỷ lệ vốn NN (%) 1 Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh 1610 Võ Văn Kiệt, Quận 6, Tp. HCM TNHH MTV mới CPH 100 2 Công ty CP XNK...

Công ty liên kết

STT Tên đơn vị Địa chỉ Loại hình DN Tỷ lệ vốn NN (%) 1 Công ty CP Bao bì Bình Tây 413 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM Cổ phần 31,80 2 Công ty CP Lương t...

Công ty trực thuộc khối mẹ

STT Tên đơn vị Địa chỉ Loại hình DN Tỷ lệ vốn NN (%) 1 Cơ quan VP Tổng công ty 333 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM TNHH MTV 100 2 Công ty Bột mì Bình Đông 277A Bến...