Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công Ty Lương thực miền Nam
Địa chỉ: 42 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3.8230243 - 3.8292342
Fax: (84-8) 3.8298001 - 3.8292344
Email: vanphong@vsfc.com.vn