Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công Ty Lương thực miền Nam
Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 3.8370025 - 3.8370026
Fax: (84-8) 3.8365898 - 3.8365899
Email: vanphong@vsfc.com.vn